Familie­­conflicten

Familiemediator

En dan barst de bom. Een broer onttrekt zich aan de zorg voor vader of moeder. Schoonzus kaapt dat antieke kastje dat jij als oudste dochter graag had willen erven. Tante is niet uitgenodigd voor de bruiloft van notabene haar petekind. De familieruzie: het komt in de beste families voor.

 • De gevolgen voor de verhoudingen in de familie zijn desastreus.
  De aanleiding voor ingrijpende familieconflicten is vaak gemakkelijk aan te wijzen. De oorzaak zit meestal verborgen in het verleden. Er wordt vooral over elkaar gepraat en steeds minder met elkaar. Verwijten en verdachtmakingen gaan over en weer, soms al jarenlang. De spanningen lopen steeds hoger op. En dat terwijl de betrokkenen de familieband het liefst zouden herstellen.
 • Mandas bemiddelt en bevordert het herstel van de verstoorde relaties.
  Samen met de ruziënde partijen zoekt Mandas Mediation naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. Iedereen vindt gehoor voor zijn grieven en wensen, zonder dat de gevoelens van de anderen onnodig worden gekwetst. Onder respectvolle en professionele leiding worden afspraken gemaakt voor de toekomst en zijn er creatieve oplossingen mogelijk die niemand daarvoor kon bedenken.

Het leven is echt te kort om langdurig strijd te voeren.

Geraldine Mandas ondersteunt in familieconflicten, bijvoorbeeld:

 • tussen (schoon)ouders en kinderen
 • tussen grootouders en kleinkinderen
 • tussen volwassen broers en zussen
 • over een erfenis
 • over de zorg over een familielid.
Call Now Button